Raisios program för bra mat 2022–2025

Kaurajauhis

Raisios program för Bra mat 2022–2025

Elovena ingår i Raisio-koncernen, som har skapat en plan för ansvarsfull livsmedelsproduktion med namnet Bra mat 2022–2025.

Det är viktigt för oss att ta vårt ansvar som företag, och därför har vi lanserat ett särskilt program med ambitiösa mål för vårt dagliga arbete.

Elovena ingår i Raisio-koncernen, som har skapat en plan för ansvarsfull livsmedelsproduktion med namnet Bra mat 2022–2025. Programmet fokuserar på fem olika nyckel områden: miljövänliga förpackningar, miljö och klimatåtgärder, hållbart producerade livsmedel, hälsosam mat och expertis inom näringsfrågor.

Du kan läsa mer om Raisios arbete och målsättningar för ansvarsfulla livsmedel här.

 

 

 • Vårt ansvar

  Det har alltid varit viktigt för oss att ta hand om vår planet och understödja dem som producerar god och näringsrik mat. Ansvarsfull mat är hälsosam och miljövänlig och framställs av hållbart producerade råvaror.

  Läs mer
 • 100 % återvinningsbara förpackningar

  Elovena använder alltid återvinningsbara förpackningar.

  Läs mer
 • Växtbaserat och gott

  Huvudråvarorna i Elovenas produkter är växtbaserade och nästan alla våra produkter lämpar sig för en vegansk kost.

  Läs mer